Приложение

Широко приложение

Минен

Минен

Добив, повторно разбиване;

Металургия

Металургия

Разчистване на шлака, разрушаване на пещ и фундамент;

път

път

Ремонт, разбиване, фундиране;

Железопътна линия

Железопътна линия

Прокопаване на тунели, събаряне на мостове;

други-

Строителство

Къртене на строителни и стоманобетонни конструкции;

Кораборемонтни

Ремонт на кораби

Почистване на мида и ръжда от корпуса;

Строителство

други

Разбиване на замръзнала кал.

Покажи приложение

приложение-1
приложение-6
приложение-2
приложение-4
приложение-3
приложение-5
TRB1750F-хидравличен-чукач-доставка-церемония
TRB2100-хидравличен-чукач-доставка-церемония
TRB2000-хидравличен-кърач-церемония-доставка-(3)
приложение-7
TRB1400-хидравличен-къркач-строителен обект
приложение-8